Hospodářská komora ČR včera a dnes 1850 – 2017

Hospodářská komora ČR včera a dnes 1850 – 2017

Výpravná barevná publikace velkého formátu v pevné knižní vazbě, kniha o historii cechů, obchodních a živnostenských komor a Hospodářské komory ČR.

Autoři se na 280 ilustrovaných stranách ohlíží do minulosti dnešního českého státu a mapují důležité historické mezníky vzniku a vývoje různých podnikatelských uskupení a spolků v českých zemích za posledních více než 150 let.

V první polovině knihy je velmi podrobně a zasvěceně mapován vývoj institucionální infrastruktury, na jejímž základě živnostenská a další společenstva vznikala a působila.

Druhá polovina knihy je věnována novodobé pětadvacetileté historii hospodářské komory i výhledu do budoucna. Soudobá Hospodářská komora České republiky úzce navazuje na činnost předválečných obchodních, průmyslových a živnostenských komor, živnostenských spolků a dalších svépomocných podnikatelských sdružení a je v novodobé historii ČR nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry.

Jako pověstná červená nit se přitom dávnou i zcela nedávnou historií Hospodářské komory České republiky a jejích předchůdců táhne jedno: Podnikatelské reprezentace vždy sehrávaly, sehrávají a sehrávat budou nezastupitelnou roli nejen v hospodářské oblasti českého státu a společnosti.

Kniha je volně neprodejná.

Publikaci lze (do vyprodání zásob) zakoupit v prostorách HK ČR, Florentinum (recepce A, 4. patro), Na Florenci 2116/15, Praha 1 nebo online ZDE.

 

 

Kmotrou publikace je zpěvačka a držitelka Řádu Vavřínu 2017 Lucie Bílá.

ggggg