FINANCE PRO ROZVOJ VAŠEHO PODNIKÁNÍ: ITI OA (Integrované územní investice Olomoucké aglomerace)

FINANCE PRO ROZVOJ VAŠEHO PODNIKÁNÍ: ITI OA (Integrované územní investice Olomoucké aglomerace)


Firmy z  Olomoucké aglomerace mohou využít zvýhodněný přístup k dotacím!

ITI OA jsou nástrojem, který je určen pro rozvoj a zvýšení inovační výkonnosti podnikání v Olomoucké aglomeraci. V rámci tohoto nástroje je pro podnikatele a firmy rezervováno 1,26 miliardy korun, které jsou rozděleny dle tematického zaměření. 

Tyto rezervované prostředky jsou čerpány prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a jsou vyhrazeny pouze pro podniky se sídlem/provozovnou na území Olomoucké aglomerace (mapka zde). Na rozdíl od národních dotačních prostředků jednotlivé projekty/žadatelé soutěží pouze mezi sebou, v rámci dané aglomerace.

A na co všechno je možné získat peníze? Přes ITI OA jsou podporovány projekty, které cílí do:

  • rozvoje center vědy a výzkumu v podnicích (nákup pozemků, staveb, strojů apod.) – POTENCIÁL,  
  • inovací produktů a procesů včetně zavádění nových metod organizace firemních procesů (např.: prostřednictvím zavádění nových informačních systémů) a marketingových inovací (náklady na stavby, technologie, software, data apod.) – INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT,

  • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (náklady na mzdy, stroje, licence apod.) – APLIKACE,
  • ochrany průmyslového vlastnictví prostřednictvím patentů, ochranných známek, užitných vzorů apod. (náklady na překlady, služby patentových zástupců, správní poplatky apod.) INOVACE- PATENT,
  • rekonstrukce objektů – NEMOVITOSTI,
  • pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení – TECHNOLOGIE,
  • výstavba nebo rekonstrukce školicího střediska včetně pořízení vzdělávacích pomůcek – ŠKOLICÍ STŘEDISKA,

  • provozu, rozšíření nebo výstavby nové inovační infrastruktury – SLUŽBY INFRASTRUKTURY.

Mezi aktuální výzvy, do kterých je možné se přihlásit, patří APLIKACE (do konce srpna 2018) a INOVACE – PATENT (do konce září 2018).

Ke konci roku 2018 a začátku roku 2019 budou vyhlašovány další výzvy ITI Olomoucké aglomerace. Výzvy jsou vyhlašovány na základě zájmu a také je možné prodiskutovat podmínky jednotlivých výzev, tak aby více vyhovovali subjektům v Olomoucké aglomeraci.

Máte-li projekt, který zapadá do jedné z výše podporovaných oblastí, vyplňte předběžný záměr (zde) nebo kontaktujte zástupce ITI OA na e-mailu iti@olomouc.eu nebo na tel. čísle 588 488 773 a podílejte se s námi na jejich přípravě.

Více informací o ITI OA se také dozvíte na webových stránkách www.olomoucka-aglomerace.eu 

ggggg