„eNeschopenka“ a její uplatnění od 1.1.2020

„eNeschopenka“ a její uplatnění od 1.1.2020

Účastníci semináře získají informace o aktuální legislativní úpravě a budou upozorněni na nejčastější pochybení v praxi.


Termín: 

3. února 2020 od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Bc. Vítězslav Čech

Program:  

  • Nemocenské pojištění a pojistné v roce 2019/2020

    • Projekt elektronické neschopenky – aktuální informace, nová práva a povinnosti zaměstnavatelů (seznámení s právní úpravou a popisem technického řešení)
    • Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2020 – eNeschopenka
    • Zaměstnávání malého rozsahu, pravděpodobný příjem a dlouhodobé ošetřovné
    • Aktuality z nemocenského pojištění – sjednaná částka započitatelného příjmu pro stanovení zaměstnání malého rozsahu, stanovení rozhodného období a pravděpodobného příjmu, novela insolvenčního zákona, opakující se dlouhodobé ošetřovné a další

Účastnický poplatek:

Členové   1 500 Kč vč. DPH /1 240 Kč bez DPH/
Ostatní     1 800 Kč vč. DPH /1 488 Kč bez DPH/

OHK v Prostějově JE PLÁTCEM DPH.

Pro účast na semináři je nutno odeslat vyplněnou závaznou přihlášku,
nejpozději do 30. ledna 2020 na e-mail ohkpv@ohkpv.cz

 

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA

ggggg