dotazník podnikatelům - Nový strategický plán města

dotazník podnikatelům - Nový strategický plán města


Magistrát města Prostějova připravuje Nový strategický plán a Plán udržitelné městské mobility pro zajištění moderního a udržitelného rozvoje města.
Tento obtížný úkol se nedá zvládnout bez spolupráce s místními podnikateli, obyvateli a návštěvníky města, prostě se všemi, pro které se každý den snažíme naše krásné město rozvíjet a budovat. 

Mezi občany a návštěvníky probíhají od dubna dotazníková šetření pro oblast životního prostředí, k tématu společnosti se zaměřením na volnočasové aktivity
a nyní aktuálně realizujeme průzkum k hospodářské oblasti s důrazem na mobilitu a podporu lokální ekonomiky.

V rámci analýzy této oblasti se obracíme na Vás, drobné podnikatele, malé a střední podniky i zástupce velkých firem v Prostějově, se žádostí o spolupráci - vyplnění dotazníku na adrese www.bit.ly/dotaznikpodnikatele

Velmi nás zajímají Vaše připomínky, doporučení či nápady. Chceme vědět, jak vidíte budoucnost Vaší firmy, jaké jsou bariéry rozvoje Vašeho podnikání a také v čem Vám může město pomoci.
Pro identifikaci velikosti firmy prosíme o sdělení počtu zaměstnanců. Vaše odpovědi budou zpracovány anonymně.

O výsledku průzkumu Vás budeme informovat prostřednictvím Radničních listů, také na webových stránkách, a pokud situace dovolí, tak i na podzimním veřejném projednání .
Na tomto průzkumu spolupracujeme s Okresní hospodářskou komorou v Prostějově, odborem obecního živnostenského úřadu Magistrátu města Prostějova a agenturou CzechInvest v Olomouci.

Pokud máte čas a zájem podílet se na zpracování výše uvedených strategických dokumentů ještě aktivněji i jako občan našeho města, prosíme Vás o vyplnění dotazníků a pocitových map pro oblast životního prostředí, společnosti, mobility a lokální ekonomiky. Vše lze vyplnit elektronicky na www.prostejov.eu/strategie

Budeme moc rádi, když k vyplňování dotazníků vyzvete i své zaměstnance. Prosíme o dodržení termínu do 30.6.2021.

Velice děkujeme za Vaši spolupráci, ceníme si toho.


Ing. Jiří Rozehnal
,
náměstek primátora a vedoucí pracovní skupiny pro zpracování Nového strategického plánu

Helena Chalánková
Ředitelka
Okresní hospodářská komora v Prostějově

ggggg