DOTACE PRO DROBNÉ PODNIKATELE

DOTACE PRO DROBNÉ PODNIKATELE

Dne 17.1.2017 Místní akční skupina Prostějov venkov o.p.s. vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova.

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).  Výčet podporovaných činností je zveřejněn na stránkách http://www.szif.cz/cs/prv2014-1921 (Pravidla pro žadatele 19.2.1, str. 56, bod g).

Žádost mohou podat podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech (Alojzov, Bedihošť (Václavovice), Biskupice, Bystročice (Žerůvky), Dobrochov, Čehovice, Čelčice, Dětkovice, Hrdibořice, Hrubčice (Otonovice), Klenovice na Hané, Klopotovice, Kralice na Hané (Kraličky, Vítonice), Krumsín, Mostkovice (Stichovice), Myslejovice (Kobylničky, Křenůvky), Ohrozim, Plumlov (Hamry, Soběsuky, Žárovice), Prostějovičky, Seloutky, Skalka, Stínava, Určice, Vícov, Vranovice-Kelčice (Vranovice, Kelčice), Vrbátky (Dubany, Štětovice), Výšovice, jakož i zemědělci.

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 45 % způsobilých výdajů.

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje:
1) stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí) 
2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání) 
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně)  
4) nákup nemovitosti

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 31.1.2017
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 14.2.2017
Předpokládaná alokace na výzvu: 3 000 000 Kč

Text výzvy a další konkrétní informace najdete na stránkách http://www.maspvvenkov.cz/sclld/p-ramec-prv/vyzvy-prv/

 

MAS Prostějov venkov o.p.s. připravila také informační seminář, který se uskuteční 17.1.2017 od 13.00 hodin v zasedací místnosti Městyse Kralice na Hané.

POZVÁNKA

Registrace potvrďte na email: maspvvenkov@seznam.cz, nebo na telefon 724 788 131
(Ing. Ludmila Švitelová – ředitelka Prostějov venkov o.p.s.).


ggggg