Dlouhý: Nezpochybňujte polistopadový vývoj. Státu také vytkl, že z peněz daňových poplatníků buduje paralelní kontaktní síť pro podnikatele

Dlouhý: Nezpochybňujte polistopadový vývoj. Státu také vytkl, že z peněz daňových poplatníků buduje paralelní kontaktní síť pro podnikatele

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý během oslav 25 let novodobé historie Hospodářské komory vyzval, aby nebyl zpochybňován polistopadový vývoj. Státní správě vytkl, že zřídila Hospodářskou komoru pro podporu podnikatelů, za peníze daňových poplatků ale stát řadu let nekoncepčně buduje regionální sítě státních agentur se stovkami úředníků, jednou na podporu exportu, podruhé na poradenství. V řadě případu by přitom bylo levnější a efektivnější, kdyby stát využíval rozsáhlou komorovou celorepublikovou kontaktní síť, kterou podnikatelé z velké části financují ze svých prostředků.

„Základní stavební kameny polistopadových změn byly i pro následný úspěch českých podnikatelů rozhodující. Bez lidské svobody by nebylo svobodného podnikání a bez rychlé privatizace a restitucí by nebyli soukromníci,“ upozornil Dlouhý. Zároveň ocenil, že současný vládní program je více propodnikatelský. Tlumočil ale také obavy podnikatelů z povolebního vyjednávání hnutí ANO s komunisty a socialisty.

„Naší ekonomice neprospějí ani sektorové daně, ani rušení karenční lhůty, ani další dramatické navyšování minimální mzdy, ani další komplikování pracovněprávních vztahů v zákoníku práce nebo brždění příchodu pracovníků ze zahraničí. A už vůbec nám neprospějí nápady na referenda o vystoupení z EU,“ zmínil.

Státní správě také vytkl, že se snaží v regionech konkurovat Hospodářské komoře. „Opravdu nechápu, proč stát více komorovou síť nevyužívá? Místo toho agendu, pro kterou jste Hospodářskou komoru kdysi zřídili, za peníze daňových poplatníků přenášíte na nově zřízené pobočky CzechTradu, CzechInvestu a dalších státních úřadů. Platíte další úředníky, budovy, navíc právě CzechTrade a CzechInvest byly zřízeny s cílem působit v zahraničí, nikoliv doma, v České republice. Něco o tom vím, obě tyto instituce jsem kdysi založil,“uvedl Dlouhý s tím, že Hospodářská komora podnikatelům je v regionech dostupná v 68 jejích pobočkách.

Prezident Hospodářské komory také upozornil, že v příštích 25 letech bude docházet ke kontinuální změně struktury ekonomiky a že nové technologie budou ještě rychleji nahrazovány jinými technologiemi. Hospodářská komora bude podnikatelům s těmito změnami pomáhat. „Musíme vytvářet takové podmínky, aby naše země na tyto zásadní změny byla připravena, Hospodářská komora půjde příkladem,“ poznamenal.

Prvním krokem digitalizace z dílny Hospodářské komory je projekt Právního elektronického systému, označovaného za bič na stát nebo „podnikatelského psa“. Hospodářská komora jej vyvíjí z vlastních prostředků, podnikatelům elektronicky zpřehlední jejich zákonné povinnosti na jednom místě a uleví jim od byrokracie a administrativy.

Hospodářská komora upozornila, že podnikatelé budou v příštích 25 letech čelit mnoha výzvám. Zavázala se, že podnikatelům tyto změny pomůže překonat. Trvale bude proto vyvíjet tlak na to, aby se zklidnila legislativní smršť, kterou naše země dlouhodobě zažívá. Legislativní proces bude muset být daleko promyšlenější než dnes kvůli technologickým změnám. Komora bude proto tlačit na deregulaci a odstraňování byrokracie.

Česká republika bude muset kvůli trhu práce také přehodnotit pohled na celé školství a jeho průběh. Nutností se stane celoživotní vzdělávání, nezbytná bude digitální a finanční gramotnost stejně jako dnes čtenářská gramotnost. Výzkum a vývoj se stane neoddělitelnou součástí podnikání. „Kdo jiný, než právě Hospodářská komora zastřešující zaměstnavatele, by s příslušnými resorty měl být hlavním spolutvůrcem osnov – především jejich rychlých úprav a změn – tak, aby se v nich odrážela budoucí poptávka po konkrétních povoláních a znalostech či schopnostech uchazečů?“ ptal se Dlouhý.

Varoval také před ochranářskými, protekcionistickými opatřeními starých členských zemí EU, které směřují k omezení volného obchodu. Komora proto také v Evropě bude plnit takovou roli, aby nedocházelo mj. ke znevýhodňování pracovníků z nových členů, jako je ČR.

Podle Komory více než kdy v minulosti bude kladen důraz na etický rozměr podnikání, směrem k zaměstnancům, zákazníkům i dodavatelům. „Hospodářská komora se stane hlavním místem pro formování etických standardů v podnikání a garantem zvyšování morálních aspektů podnikání. Samotné členství v Komoře by mělo do budoucna potvrzovat poctivost a prověřenost podnikatele, který dodržuje tyto standardy,“ uzavřel Dlouhý.

Hospodářská komora také před asi 150 hosty, mezi nimiž je mj. předseda vlády Andrej Babiš, ministr průmysl a obchodu Tomáš Hüner nebo předseda ODS Petr Fiala, v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze představila své nové logo, které bude symbolicky po celý rok připomínat výročí 25 let novodobé historie Hospodářské komory, autorem je Pavel Šťastný, autor proslulého loga Občanského fóra. Logo ke stažení ZDE.

 

ggggg