Cílevědomě za budoucím povoláním

OHK v Prostějově se stala partnerem v projektu Cílevědomě za budoucím povoláním, jehož realizátorem je Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově.
Projekt je realizován v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financován z Evropského sociálního fondu.

Cílem projektu je systematický rozvoj schopnosti žáků kvalifikovaně volit svoji další vzdělávací a profesní kariéru, tzv. kariérní rozvoj osobnosti žáka. Součástí kariérového poradenství bude i přímá zkušenost s profesí, pro kterou se žák rozhoduje a to v reálném pracovním prostředí. Dále bude realizován rozvoj pedagogů v obl. kariérového poradenství.
Realizace projektu od 1.4.2014 – 31.12.2014.

ggggg