Certifikáty o původu, exportní doklady a Karnety ATA nově také na OHK v Prostějově

Certifikáty o původu, exportní doklady a Karnety ATA nově také na OHK v Prostějově

Od 2. července 2018 mají exportéři možnost získat Certifikáty o původu zboží, exportní doklady a Karnety ATA nejen na Krajské hospodářské komoře Ol. kraje se sídlem v Olomouci a Okresní hospodářské komoře v Šumperku, ale nově i na OHK v Prostějově.

Sledujte prosím webové stránky www.ohkpv.cz a www.khkok.cz, na kterých zjistíte všechny potřebné informace.

„Dovršili jsme toho, co jsme slíbili podnikatelům Olomouckého kraje. Zkvalitnit proces a optimalizovat místo a čas pro výdej potřebných dokumentů. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo rozšířit služby pro exportéry do dalšího regionu a tím ušetřit drahocenný čas při vyřizování dokladů potřebných při vývozu do zahraničí", řekl Bořivoj Minář, viceprezident HK ČR pro průmysl a export a předseda KHK OK.

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Tuto skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem. Hospodářská komora vydává certifikáty o původu zboží dle legislativy EU. Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách v 77 zemích světa.

 

Zleva předseda OHK Prostějov Bohuslav Švamberk a předseda KHK OK Bořivoj Minář.

ggggg