Ceník služeb Kontaktního místa veřejné správy HK ČR

Ceník služeb Kontaktního místa veřejné správy HK ČR

V následující tabulce naleznete ceny za vyhotovení ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku, Živnostenského registru, Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů, Registru řidičů, ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Registru Ministerstva životního prostředí, Insolvenčního rejstříku a při podání k Živnostenskému úřadu.

https://www.komora.cz/ceny/ 

ggggg