Cena Podnikatel roku

Cena Podnikatel roku

Ocenění má vyjadřovat uznání a poděkování podnikatelům, kteří svou činností přispívají k prosperitě města i regionu a také značnou měrou ovlivňují zaměstnanost. Spolupodílí se tak na utváření dobrého místa k životu. „Smyslem ocenění je nejen vyzdvihnout podnikatele, kteří něco dokázali nebo nezištně pomáhali, ale také prohlubovat vztahy mezi podnikatelským a neziskovým sektorem, sdílet zkušenosti a vzájemně se inspirovat,“ říká primátor statutárního města Prostějova František Jura. 

ikona souboruPravidla pro oceňování Podnikatel roku

ikona souboruNominační formulář pro oceňování Podnikatel roku
 
ggggg