AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ PROBLÉMY A JEJICH DAŇOVÉ SOUVISLOSTI (nejčastější problémy účetní a daňové v konkrétních příkladech)

AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ PROBLÉMY A JEJICH DAŇOVÉ SOUVISLOSTI (nejčastější problémy účetní a daňové v konkrétních příkladech)

Na webináři se seznámíte s novými pravidly a praktickými postupy. Budou vysvětleny správná účetní a daňová řešení v oblastech, ve kterých se často chybuje v podvojném účetnictví podnikatelských subjektů. Výklad bude doplněn příklady a přehledy. 

 

Termín:
19. března 2021 od 9:00 do 14:00 hodin /on-line presence od 8:30 hod./

Místo konání:
on-line přes aplikaci Microsoft Teams

(forma výuky se může změnit podle aktuální epidemiologické situace a souvisejícího opatření vlády)

Přednáší:
Tomáš Líbal

Program:  

  • Účetní případy související s epidemií COVID-19
  • Nehmotný a hmotný majetek v účetnictví a daních, rozdělení, oceňování, účetní zachycení, dopad na základ daně z příjmů v souvislostech se změnami v zákonu o daních z příjmů v r. 2021
  • Technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku – odlišnost účetního a daňového vymezení – změny 2021
  • Manka a škody, vymezení, účtování, vazba na základ daně z příjmů a DPH, co není mankem a škodou z účetního a daňového pohledu - časté chyby
  • Sankce z obchodních vztahů z pohledu účtování a daňového posouzení v podmínkách roku 2021
  • Vybrané problémy při účtování o cizí měně z účetního a daňového pohledu – nové interpretace Národní účetní rady vztahující se k problematice cizí měny
  • Pohledávky – vybrané problémy, kde se často chybuje při účtování opravných položek a odpisu
  • Vybrané problémy u časového rozlišení nákladů a výnosů
  • Diskuze

Účastnický poplatek:
Členové OHK v Prostějově 1 500,- Kč vč. DPH /1 240,- bez DPH/
Ostatní 1 800,- Kč vč. DPH /1 488,- bez DPH/


Na webinář se registrujte nejpozději do 16.3.2021 do 12 hodin.

Pokyny k úhradě účastnického poplatku, odkaz pro připojení a materiály vám zašleme nejpozději dva dny před konáním webináře.

 

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA

ggggg