Aktuální legislativy k připomínkování

Aktuální legislativy k připomínkování

 

Připomínkování legislativy je pro Hospodářskou komoru ČR nejdůležitější nástroj, jak ovlivňovat regulaci podnikatelského prostředí v ČR.

Zde naleznete všechny materiály k připomínkování. 
https://www.komora.cz/pripominkovane-materialy/ 

ggggg