Aktuální informace v souvislosti s výskytem COVID-19

Aktuální informace v souvislosti s výskytem COVID-19


Vyjádření prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého k aktuální situaci:

„V souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v České republice i Evropě si Vás dovoluji informovat o těchto klíčových informacích:

  • Hospodářská komora České republiky se aktivně zapojila do řešení stávající situace vč. dopadů vládních opatření na podnikatelskou sféru.
  • Společně s vrcholnými představiteli Hospodářské komory se účastním jednání s vládními činiteli v čele s premiérem Andrejem Babišem. Za důležitou považuji dnešní schůzku s vicepremiérem Karlem Havlíčkem a ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, se kterými jsem projednával možná opatření na podporu podnikatelů. Vyjma toho intenzivně jednám i s reprezentanty nejvíce zasažených odvětví.
  • Snahou je zmírnit hospodářské škody firem a také nalézt vhodné a účelné kompenzace pro podnikatele a živnostníky. Mezi kompenzace již nyní patří Program Úvěr COVID, které připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Jeho cílem je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Dále intenzivně jednáme o těchto možnostech:

  • Odklad plateb DPH
  • Odklad daně z příjmů
  • Odklad povinného pojistného (sociální a zdravotní)

Poté co vláda projedná konkrétní postup, jak lze o kompenzace žádat, budeme Vás obratem informovat.

  • Na tomto odkazu najdete ke stažení souhrnnou informaci „Jak na to“, která Vám zodpoví klíčové otázky ve vztahu k zaměstnancům.

Kromě dalších jednání se zainteresovanými stranami na zítřek plánujeme uspořádat ve 14:30 hod. tiskovou konferenci, během níž budeme komentovat aktuální vývoj.“

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

 

V souvislosti s celosvětovým výskytem onemocnění COVID-19 přináší Hospodářská komora ČR přehled dostupných informací od povolaných institucí:

Vláda České republiky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Státní zdravotní ústav

Hygienická stanice Hlavního města Prahy

ggggg