Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem Covid – 19

Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem Covid – 19

 

Informační linka Ministerstva průmyslu a obchodu pro živnostníky a podnikatele
224 854 444

 

Dotazy podnikatelů zodpovídá nový tým právníků, analytiků a zástupců asociací

Hospodářská komora spustila nový systém pro zodpovídání dotazů podnikatelů, který umožní jejich efektivnější a hlavně rychlejší řešení. Svůj dotaz můžete zadat ZDE >>> 
Na novém systému se podílí pět renomovaných právních kanceláří, které bezplatně uvolnily své kapacity pro tento druh poradenství. Do projektu se zapojily Havel & Partners, Becker & Poliakoff, AK Němec, Bláha & Navrátilová a Felix a spol advokátní kancelář. IT infrastrukturu pro tento účel bez nároku na  honorář vytvořila firma NEWPS. Se specifickými dotazy z různých oborů bychom se také rádi obraceli na naše začleněné asociace, svazy, klastry a řemeslné cechy.

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru naleznete ZDE >>>
_
_______________________________________________________________________

Českomoravská záruční a rozvojová banka spouští financování určené k úhradě provozních nákladů

Bezúročný úvěr na provoz – úvěr COVID
Příjem žádostí byl pozastaven k 20. 3. 2020 8:00. 
(Podrobné informace o tomto úvěru naleznete ZDE >>>)

Vláda rozhodla o dalším finančním posílení úvěrového programu COVID kvůli velkému zájmu podnikatelů, a to vypsáním dalšího úvěrového programu COVID2, který umožní navýšit podporu z původních 600 milionů až na deset miliard korun. Bezúročné úvěry za pět miliard korun bude administrovat přímo Českomoravská záruční a rozvojová banka, dalších pět miliard bude použito formou záruky pro úvěry u komerčních bank, jež budou podnikatelům poskytnuty za v podstatě totožných podmínek, protože Českomoravská záruční a rozvojová banka kromě poskytnutí jejich záruky bude zároveň dotovat i jejich úrokovou sazbu.

Vláda schválila také cílený program podpory zaměstnanosti, jehož smyslem je kompenzovat mzdové náklady či jejich části formou náhrad mezd nebo platů náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou či mimořádnými opatřeními souvisejícími se šířením nemoci COVID-19. Jedná se o případy, kdy překážky v práci nejsou objektivně zaviněny zaměstnavatelem, ale zaměstnanec nemůže vykonávat svou práci zásahem vyšší moci či rozhodnutím státní správy.

Z programu lze hradit příspěvek na náhradu uznatelných nákladů zaměstnavatelů vzniklých po 1. březnu 2020. Příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd nebo platů budou poskytovat úřady práce na základě uzavřených dohod a bude se vztahovat na případy, kdy byla zaměstnancům nařízena karanténa. „Tito zaměstnanci dostanou šedesát procent mzdy a my firmám uhradíme příspěvek v plné výši,“ vysvětlil premiér Babiš.

V případě, že bylo zaměstnavateli v rámci krizových opatření nařízeno uzavření či omezení provozu, bude zaměstnancům vyplaceno sto procent mzdy a stát zaměstnavatelům uhradí 8o procent nákladů. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.


Záruka ke komerčním úvěrům pro malé a střední podnikatele – M – záruka
(Podrobné informace o tomto úvěru  naleznete ZDE >>>)


Vláda schválila Liberační daňový balíček

Vláda schválila balíček opatření v oblasti daní, které reagují na aktuální situaci a představují jedno z palety přijímaných opatření které pomohou ekonomickým subjektům překlenou nouzový stav.
Více informací naleznete ZDE >>>

Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

Daňoví poplatníci mohou od pondělí 16. března odložit některé platby žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání.

Více informací o tomto opatření naleznete ZDE >>>


Peníze dostanou i OSVČ
Pro osoby samostatně výdělečně činné, které v současnosti zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti, vláda schválila finanční příspěvek.
Stát vyplatí 424 korun za den, tedy necelých 14 000 korun za měsíc, všem živnostníkům, kteří pečují o děti 6 až 13 let za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny.

Aktuální informace od Hospodářské komory České republiky v souvislosti s výskytem onemocnění COVID – 19

ggggg