Aktuální informace k situaci na Ukrajině

Aktuální informace k situaci na Ukrajině

Stručný přehled informací k 22. 4. 2022

Tržiště pracovních míst

Hospodářská komora se spolu s dalšími podnikatelskými organizacemi podílí na platformě agentury CzechInvest Jobs4ua.cz. Tu mohou využívat prověření čeští zaměstnavatelé, kteří hledají zaměstnance a ukrajinští pracovníci, kteří na této stránce mohou vyhledávat nejvhodnější pracovní příležitosti.

Legislativa

Lex Ukrajina byla schválena vládou dne 9. března 2022Tři z návrhů zákonů již byly dokonce schváleny senátem a podepsány prezidentem ČR (každým dnem lez očekávat jejich publikaci ve Sbírce zákonů). Konkrétně jde o:

 • návrh zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny (senátní tisk č. 215);
 • návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny (senátní tisk č. 214);
 • návrh zákona o zvláštních pravidlech v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny (senátní tisk č. 216);
 • návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s podporou Ukrajiny (sněmovní tisk 173), je navržen na pořad 16. schůze PSP od 22. března 2022).

Opoziční poslanci za ANO předložili návrhy zákonů, které dle jejich názoru mají řešit ceny energií a tzv.  energetickou chudobu.

 • Prvním je  sněmovní tisk 153 – novela zákona o podporovaných zdrojích energie.
 • Druhým je sněmovní tisk 154– novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
 • Třetím je sněmovní tisk 158 – novela zákona o dani z přidané hodnoty.

Ve všech případech se jedná o návrhy, které byly předloženy již minulou vládou. HK ČR doporučila vládě ke všem třem návrhům vydat negativní stanovisko, protože v případě sněmovního tisku (dále jen „ST“) 153 by šlo o diskriminační opatření významně znevýhodňující podnikatele, v případě ST 154 by prostředky Modernizačního fondu místo na zlepšení energetické soběstačnosti a transformace energetiky i českého průmyslu byly v podstatě jen okamžitě spotřebovány bez jakéhokoliv přínosu pro budoucí rozvoj ekonomiky a v případě ST 158, kdy je navrhována nulová DPH, HK ČR upozornila, že návrh není v souladu s harmonizovaným daňovým právem EU a že existuje riziko dodatečného zrušení i případného již schváleného osvobození od DPH.

Pracovnělékařské prohlídky uprchlíků

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s očekávaným vyšším zájmem o vstupní lékařské prohlídky uchazečů o zaměstnání například z Ukrajiny vydalo doporučený postup pro poskytovatele pracovnělékařských služeb a registrující poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost zajišťující provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci při vstupní lékařské prohlídce uchazečů o zaměstnání. Předmětný dokument naleznete ZDE. MZ ČR v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, včetně lůžkové péče, vydává a bude vydávat další doporučení, která by měla korelovat a navazovat na nyní přiložené doporučení.

Digitální SOS wallet karta

Hospodářská komora adresovala ministru vnitra Vítu Rakušanovi nabídku k využití speciální digitální karty, která by umožnila českým úřadům či humanitárním organizacím rozesílat na mobily uprchlíků důležitá upozornění, informace o dopravě, ubytování nebo telefonní čísla, kam se mohou obracet pro pomoc. Aplikaci vyvinula Nula advisory ve spolupráci s Hospodářskou komorou a společností Your Pass.

Tuto informační platformu pro ukrajinské občany postižené válečným konfliktem považujeme za velmi užitečnou z toho důvodu, že uprchlíci po překročení hranic mohou získat nejdůležitější informace na jednom místě, při příchodu do země si nahrají digitální kartu do mobilu skrze QR kód nebo odkaz. Českým úřadům by umožnila hromadnou komunikaci s válečnými uprchlíky nejen teď, ale i v dalších týdnech a měsících. Digitální kartu by si mohli uživatelé sdílet i mezi sebou, nemá vysoké nároky na datový přenos. Ke stažení bude zdarma.

Hospodářská komora je připravena ji nabídnout i asistenčnímu centru v Praze a dalších krajích. Jako další přidanou hodnotu máme připravenou funkcionalitu online poradenství formou chatu a přesměrování držitele karty na kontaktní centrum telefonních operátorů.

Tisková zpráva s dalšími informacemi je vám k dispozici ZDE.

Webinář na téma: Řízení kybernetické bezpečnosti ve firmě není pro ajťáky!

V reakci na skokový nárůst kybernetických útoků připravujeme na konec dubna 2022 webinář s názvem Řízení kybernetické bezpečnosti ve firmě není pro ajťáky! určený vedoucím pracovníkům firem (nikoliv lidem z IT), na kterém experti ukáží strategické postupy, jak minimalizovat případné ztráty a jak jim předcházet. V rámci webináře se mj. dozvíte odpovědi na následující otázky:

 • Jak předem minimalizovat případné škody?
 • Co dělat, když k nastane útok?
 • Platit útočníkům výpalné za zablokovaná/odcizená data?
 • Jak po útoku co nejdříve a bezpečně znovu rozjet fungování firmy?

Bližší informace k webináři vč. registrace zveřejníme na komorovém webu během příštího týdne. Pro členy bude samozřejmě zvýhodněné (symbolické) vstupné.

Série seminářů MPO v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině

Oceňujeme MPO, že organizuje velmi užitečné semináře k vysoce aktuálním tématům z pohledu podnikatelské sféry. Mezi témata patří např. aktuální podmínky obchodu s Ruskou federací, finanční a makroekonomické aspekty sankčních režimů vůči Rusku a Bělorusku či možnosti ukončení podnikání v Ruské federaci a Bělorusku (informace k registraci ZDE).

Oceňujeme také práci krajských a okresních hospodářských komor, které plní informační roli, poskytují poradenský servis, aktivně jednají s územními samosprávnými celky a vykonávají mnoho dalších aktivit na podporu nejen podnikatelů a živnostníků ve svém regionu, ale také pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny. Totéž platí i pro naše začleněná společenstva, která se podílejí na zajištění ubytování, potravinových sbírkách, zdravotnické pomoci či dodávkách potřebného vojenského materiálu.

V návaznosti na uvedené lze vyzdvihnout např. aktivitu Asociace hotelů a restaurací České republiky, která poskytla rodinám prchajícím z válkou zasažené Ukrajiny celkem zdarma 4000 lůžek v hotelech a penzionech po celé republice na dobu jednoho měsíce. Tato kapacita byla již počátkem března předána k distribuci Správě uprchlických zařízení MV ČR. Kromě toho řada hoteliérů pomáhá s ubytováním zdarma také napřímo, mimo AHR ČR, zde bylo poskytnuto již přibližně 6000 lůžek rovněž zdarma. Celková hodnota pomoci v nákladech bude činit přibližně 150 milionů korun. Za zmínku nepochybně stojí také pomoc v celkové hodnotě 126 milionů Kč, kterou poskytly jednotlivé obchodní řetězce sdružené ve Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR za prvních 14 dnů od napadení Ukrajiny. Jedná se nejen o finanční dary, ale také o přímou potravinovou podporu a základní hygienické prostředky pro ukrajinské uprchlíky. Česká asociace farmaceutických firem zase ve spolupráci s MZ ČR vyslala na Ukrajinu první várku s půl milionem balení léků.

Jsme si vědomi, že aktivit na podporu a pomoc Ukrajině a jejím občanům je mnohem více, proto budeme rádi, když s námi budete sdílet tyto informace. Vzájemná informovanost nám pomůže nejen ke vzájemné koordinaci, ale také pro inspiraci a sdílení příkladů dobré praxe.


Poradna

 • S vašimi dorazy ohledně situace na Ukrajině se neváhejte obracet na podnikatelskou poradnu HK ČR, kde se snažíme v rámci svých možností a kompetencí zodpovídat jednotlivé dotazy. Na dotazy odpovídáme ve spolupráci s advokátními kancelářemi ARROWS ETL Global, Becker & Poliakoff, HAVEL & PARTNERS, PADĚRA & PARTNEŘI, AK VINDICTA a technologickým partnerem NEWPS.CZ.
ggggg