DPH pro začátečníky
13. 04. 2018

Základní pravidla DPH včetně praktických příkladů

 

Termín:
4. května 2018 od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Ing. Olga Hochmannová

..více

Zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi
13. 04. 2018

Dramatické změny anebo kosmetické úpravy?
Zkušenosti s více než rok a půl platným zákonem.

Uceleně se seznámíte s principy a novými instituty zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který je účinný od 1. 10. 2016, tj. už více než 18 měsíců. Naleznete odpovědi na otázky „Co je v novém zákoně stejné jako v bývalém ZVZ?“ „Co je výrazně odlišné?“ Projedete procesem zadávacího řízení, odnesete si inspiraci pro uzavírání smluv.

Cílová skupina:
Zaměstnancům zadavatelů veřejných zakázek i všem dalším zájemcům o tuto problematiku, např. žadatelům o dotace, kteří jako budoucí dotovaní zadavatelé musejí splnit uveřejňovací povinnosti, zřídit profil zadavatele atd. Seminář je vhodný i pro soukromé subjekty, které se účastní veřejných zakázek jako uchazeči nebo poddodavatelé. Řekneme si, kde získáte klíčové informace pro své námitky a jak se vyhnout zbytečnému vyřazení ze soutěže.

Termín:
9. května 2018 od 9:30 do 14:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D.

..více

GDPR - PRAKTICKY, Požadavky nařízení pro organizace i jednotlivce
12. 04. 2018

Rádi bychom Vás pozvali na další velmi úspěšný seminář spojený s praktickým workshopem k novému nařízení EU tzv. GDPR, který pořádáme ve spolupráci s AutoCont CZ a.s.

Přednášet bude Luděk Mandok, na kterého byly velmi kladné ohlasy z předchozích školení ke GDPR, které jsme realizovali v únoru a dubnu. Jeho výklad je velmi srozumitelný, praktický a profesionální.

Termín:
10. května 2018 od 9:00 do 13:00 hodin /presence od 8:45 hod./

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Cíl semináře:
Seminář Vám pomůže zorientovat se v požadavcích GDPR, vysvětlí detaily na příkladech z dobré praxe a hlavně představí konkrétní možnosti a způsoby, jak se s tímto nařízením vypořádat.
Jak a čím začít? Co bude nutné vyřešit? Případně i která z organizačních a technických opatření budete muset zavést, aby byly naplněny všechny požadavky v souladu s GDPR?

Cíl workshopu:
V rámci workshopu budou probrána typická doporučení, která firma AutoCont identifikovala na základě zjištění v reálném prostředí firem a budou představena praktická řešení situací. Formou diskuze se lektor bude věnovat konkrétním technologickým nástrojům, systémům a vhodnosti jejich využití v prostředí účastníků workshopu. Cílem není nahradit fázi auditů a analýz v rámci řešení otázky GDPR. Je zde pro všechny, kteří buď ještě nezačali a kterým budou představeny výstupy, které se jich mohou dotýkat. Tak i pro ty, kteří již mají analytickou práci za sebou. Na workshopu budou představeny možná řešení konkrétních technologických opatření. Lektor se pokusí odpovědět na všechny Vaše otázky.

Rádi bychom Vás tímto vyzvali k zasílání případných dotazů předem

..více

PLÁNOVANÉ SEMINÁŘE A AKCE NA 1. POLOLETÍ ROKU 2018
15. 01. 201812.2. - přednáší Jiřina Fráňová 
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2018

27.2. - přednáší Bc. Taťána Sojková
Aktuální změny v důchodovém pojištění v roce 2018

28.3. - přednáší Robert Křepinský
Pracovnělékařské služby – novinky

4.4.   - přednáší Luděk Mandok, zástupce společnosti AutoCont CZ a.s.
GDPR - PRAKTICKY, Požadavky nařízení pro organizace i jednotlivce

4.5.   - přednáší Ing. Olga Hochmannová
DPH pro začátečníky

9.5.   - přednáší Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D.
Zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi.
Dramatické změny anebo kosmetické úpravy?
Zkušenosti s více než rok a půl platným zákonem.

10.5. - přednáší Luděk Mandok, zástupce společnosti AutoCont CZ a.s.
GDPR - PRAKTICKY, Požadavky nařízení pro organizace i jednotlivce

 

Dále připravujeme semináře na témata:
Zákoník práce z pohledu inspektorátu práce /přednáší Mgr. Radek Havran – OIP pro OK a MSK/