Zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi

Zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi

Dramatické změny anebo kosmetické úpravy?
Zkušenosti s více než rok a půl platným zákonem.

Uceleně se seznámíte s principy a novými instituty zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který je účinný od 1. 10. 2016, tj. už více než 18 měsíců. Naleznete odpovědi na otázky „Co je v novém zákoně stejné jako v bývalém ZVZ?“ „Co je výrazně odlišné?“ Projedete procesem zadávacího řízení, odnesete si inspiraci pro uzavírání smluv.

Cílová skupina:
Zaměstnancům zadavatelů veřejných zakázek i všem dalším zájemcům o tuto problematiku, např. žadatelům o dotace, kteří jako budoucí dotovaní zadavatelé musejí splnit uveřejňovací povinnosti, zřídit profil zadavatele atd. Seminář je vhodný i pro soukromé subjekty, které se účastní veřejných zakázek jako uchazeči nebo poddodavatelé. Řekneme si, kde získáte klíčové informace pro své námitky a jak se vyhnout zbytečnému vyřazení ze soutěže.

Termín:
9. května 2018 od 9:30 do 14:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D.

Program semináře:             

 • Novinky platné od 1. 1. 2018.
  • Jste připraveni na nový způsob prokazování skutečných majitelů?
  • Máte v zadávací dokumentaci na stavební práce správně určené požadavky technický dozor stabebníka?
 • Rozhodovací tabulka M. Friedmana.
 • Princip 3E (efektivita, účelnost a hospodárnost).
 • Principy nediskriminace, (nově) přiměřenosti, rovného přístupu a transparentnosti.
 • Zpřesnění vertikální spolupráce.
 • Najímání advokátů k zastupování před soudem.
 • Předběžná tržní konzultace.
 • Tzv. „předsunuté hodnocení“.
 • Záludnosti kolem zadávací lhůty.
 • Vyloučení účastníka z důvodu nezpůsobilosti.
 • Zjednodušení podlimitního řízení.
 • Jste připraveni na nový způsob prokazování skutečných majitelů?
 • Máte v zadávací dokumentaci na stavební práce správně určené požadavky technický dozor stavebníka?
 • Nový způsob zadávání zakázek v tzv. „zjednodušeném režimu“ (neplést se zjednodušeným podlimitním řízením).
 • Prokazování majetkové struktury.
 • Mimořádně nízká nabídková cena a jak ji stanovit.
 • Ekonomická výhodnost a nové možnosti jak stanovit hodnotící kritéria (možnost soutěžit jenom na pevnou cenu, nové hodnotící kritérium „náklady životního cyklu“).
 • Dovolené a nedovolené změny ve smlouvách.
 • Zveřejňování – jednodušší nebo složitější?
 • Jednání před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
 • Užitečné odkazy a nové metodiky dle Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Záměr semináře:

Uceleně se seznámíte s principy a novými instituty zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který je účinný od 1. 10. 2016, tj. už více než 18 měsíců. Naleznete odpovědi na otázky „Co je v novém zákoně stejné jako v bývalém ZVZ?“ „Co je výrazně odlišné?“ Projedete procesem zadávacího řízení, odnesete si inspiraci pro uzavírání smluv.

Účastníci mohou zaměření semináře v jeho průběhu ovlivnit. Mohou předem nebo v průběhu přednášky přednést své konkrétní dotazy, na které lektor připraví odpovědi a aktuálně je zařadí do programu. Seminář je připraven interaktivní formou a během semináře Vám bude umožněno vést s přednášejícím živou diskusi, která činí přednášku mnohem zajímavější a účelnější. Dostanete tak ihned odpovědi na otázky, které Vás pálí.

Bude rovněž poukázáno na nejčastější potenciální chyby, jakých by se zadavatelé mohli po nabytí účinnosti nového zákona dopouštět, a na zákonné meze určující, co vše si zadavatelé mohou dovolit a na co už právo nemají, a to především s důrazem na podlimitní řízení, které má v nové podobě mnohem volnější úpravu. To vše je doplněno řadou příkladů, které jsou získány bohatou praxí v dané oblasti i zkušenost s diskuzí s předkladateli nového zákona.

Účastnický poplatek:
Členové OHK v Prostějově 1 300,- Kč za účastníka
Ostatní 1 500,- Kč za účastníka
OHK v Prostějově není plátcem DPH.

 

Bližší informace jsou k dispozici v kanceláři Okresní hospodářské komory v Prostějově, Lidická 6, tel.: 582 332 489, 582 332 721, ohkpv@ohkpv.cz

Pro účast na semináři je nutno odeslat vyplněnou závaznou přihlášku – viz níže
nejpozději do 4. května 2018. Prosíme o dodržení této lhůty.

 

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA

ggggg