Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob

Informujeme Vás, že dnešním dnem MVČR přidalo do aplikace Czech POINT novou funkcionalitu a tou je možnost vydávání výpisů z evidence rejstříku trestů právnických osob.

Od 3.5.2012 Vám nabízíme tento výpis prostřednictvím naší OHK v Prostějově - Lidická 6 a to na počkání. Už nemusíte posílat písemné žádosti na Rejstřík trestů poštou a čekat cca 10 dnů na jeho zpětné doručení.

Cena za výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob je totožná jako u výpisu z evidence rejstříku trestů fyzických osob, tedy 100 Kč bez ohledu na počet stran daného výpisu.

K vydání výpisu postačuje, aby žadatel sdělil pouze IČO, totožnost se u výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob neověřuje, tyto výpisy mají povahu veřejně přístupné informace.

ggggg