Projekt MPSV "Vzdělávejte se pro růst!"

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  spustilo 31. května 2011 nový projekt „Vzdělávejte se pro růst!“. Je určen pro zaměstnavatele, kteří mají potenciál růstu a další vzdělávání zaměstnanců je v růstu podpoří.
 
Na realizaci projektu byla v celé ČR z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyčleněna částka 850 000 000 Kč.

O podporu mohou žádat ti zaměstnavatelé, kteří realizují svoji ekonomickou činnost v těchto oblastech: 

  • strojírenství,
  • stavebnictví,
  • nezávislý maloobchod (jen malé a střední podniky),
  • terénní sociální služby,
  • odpadové hospodářství.

Úplný výčet podporovaných odvětví a další důležité informace naleznete ZDE(v tzv. Manuálu pro zájemce o vstup do projektu).

Zaměstnavatelé mohou z projektu získat částku až 500 000 Kč měsíčně, která zahrnuje:

  • příspěvek na úhradu nákladů vzdělávací aktivity zaměstnanců (lze hradit v plné výši),
  • příspěvek na mzdové náklady po dobu školení do výše 24 000 Kč měsíčně za jednoho zaměstnance účastnícího se odborného rozvoje.


Projekt probíhá v období 31.5.2011 - 31.7.2013, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny nejpozději 31.5.2013.

Žádost o příspěvek podává zaměstnavatel na pracovišti Úřadu práce ČR příslušném podle místa výkonu práce zaměstnanců, kteří mají být školeni. Doporučujeme žádost předkládat v předstihu cca 4 – 6 týdnů před plánovaným termínem zahájení školení. Tento čas bude využit k posouzení žádosti úřadem práce, k podpisu dohody o poskytnutí příspěvku mezi úřadem práce a zaměstnavatelem a k výběru dodavatele školení podle pravidel Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (provede zaměstnavatel po podpisu dohody).

Krajské pobočky Úřadu práce ČR měly možnost podmínky administrace projektu mírně upravit. Proto, pokud budete žádat o příspěvek v Olomouckém kraji, doporučujeme Vaší pozornosti internetové stránky https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/vzdelavejte_se_pro_rust. Najdete zde kontakty na referenty, kteří projekt administrují, specifické podmínky administrace projektu v kraji a odkazy a dokumenty, které Vás při realizaci projektu povedou.

Kontakty pro vyřízení žádosti v okrese Prostějov:
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomouci, dislokované pracoviště Prostějov, Plumlovská 36

Svatava Šolcová
950 154 457
svatava.solcova@pv.mpsv.cz
 
Anna Pavlů
950 154 457
anna.pavlů@pv.mpsv.cz

ggggg