GDPR Vás nemine, buďte připraveni

GDPR Vás nemine, buďte připraveni

Seminář odpoví na Vaše otázky, možná i na ty nevyslovené, pomůže Vám orientovat se v požadavcích GDPR, vysvětlí detaily i na příkladech z praxe a hlavně představí konkrétní možnosti a způsoby, jak se s tímto nařízením vypořádat. Ke konci semináře již budete vědět, co vás čeká, jak a čím začít, co budete muset vyřešit, případně i která z organizačních a technických opatření budete muset zavést, abyste splnili všechny požadavky a zajistili tak soulad s GDPR.

Cílová skupina:
řídící pracovníci, personalisté, podnikoví právníci, auditoři, IT manažeři, bezpečnostní manažeři a dále garanti služeb nakládajících s osobními údaji klientů/občanů

Termín:
28. února 2018 od 9:00 do 13:00 hodin /presence od 8:45 hodin/

Místo konání:
Národní dům /přednáškový sál/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Luděk Mandok
Od roku 2001 působí ve společnosti AutoCont CZ, a.s. jako senior security konzultant. Od začátku své profesní kariéry se profiloval v oblasti bezpečnosti IT. V posledních letech se také účastnil výzkumných projektů zaměřených na vývoj nových autentizačních metod. Je členem ISACA a držitelem titulu CISA.

Program:

 • Ochrana osobních údajů podle GDPR - o co se jedná, pro koho je závazné, co obnáší.
 • Představení jednotlivých požadavků nařízení (Co se po nás chce?).
 • Životní cyklus osobních údajů vs. bezpečnost.
 • Způsoby zajištění shody s nařízením, resp. naplnění jednotlivých požadavků.
 • Seznámení s „povinnými“ aktivitami, postupy a procesy, které budete muset zavést.
 • Seznámení s užitečnými řešeními.
 • Praktická ukázka řešení dílčích opatření.
 • Diskuse.

Seminář odpoví na Vaše otázky, možná i na ty nevyslovené, pomůže Vám orientovat se v požadavcích GDPR, vysvětlí detaily i na příkladech z praxe a hlavně představí konkrétní možnosti a způsoby, jak se s tímto nařízením vypořádat. Ke konci semináře již budete vědět, co vás čeká, jak a čím začít, co budete muset vyřešit, případně i která z organizačních a technických opatření budete muset zavést, abyste splnili všechny požadavky a zajistili tak soulad s GDPR.

Účastnický poplatek: 

Členové OHK v Prostějově          1 000,- Kč za účastníka
Ostatní                                            1 300,- Kč za účastníka

Způsob platby:

 • Bankovním převodem na účet ČSOB a.s. pobočka Prostějov č.ú. 169171964/0300, variabilní symbol: 201803. Do poznámky platebního příkazu uveďte IČ Vaší firmy. 
  Doklad o zaplacení obdrží účastník v den konání semináře u presence.
 • V hotovosti v kanceláři OHK v Prostějově, Lidická 6, Prostějov.

Pro účast na semináři je nutno odeslat vyplněnou závaznou přihlášku na email ohkpv@ohkpv.cz nejpozději do 23. února 2018. Prosíme o dodržení této lhůty.

 

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA

ggggg