Ověřování listin a podpisů již od 1. července na OHK

Od 1. července 2009 bude v rámci projektu CzechPoint spuštěna na OHK nová služba – ověřování shody opisu nebo kopie s listinou /vidimace/ a ověřování pravosti podpisu /legalizace/.

K možnosti poskytování této služby v síti hospodářských komor museli všichni pracovníci složit zkoušku dle zákona č.21/2006 Sb.

Správní poplatek za 1 ověřenou stránku a 1 ověřený podpis – Kč 30,-.

Neustálým rozšiřováním služeb na CzechPointu dochází k dalšímu zjednodušení komunikace klientů (podnikatelů i široké veřejnosti) s úřady a vytváří komfort pro klienty, kteří již nemusí obcházet několik úřadů. Služba je přínosná zejména pro podnikatele, kteří na komoru zavítají a vyřídí si na jednom místě řadu služeb související s jejich podnikatelskými aktivitami.

Přehled služeb CzechPoint na OHK

 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis ze Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Registru řidičů – výpis bodového hodnocení řidičů
 • Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z Registru MA ISOH
 • Přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku
 • Ověřování listin (od 1.7.)
 • Ověřování podpisů (od 1.7.)
ggggg