NOVINKA na Czech POINTU OHK v Prostějově

NOVINKA na Czech POINTU OHK v Prostějově

Od 1.2.2017 poskytujeme novou službu tzv. ZPROSTŘEDKOVANOU IDENTIFIKACI. Cena za vydání listiny je 200,- Kč.

Služba Zprostředkovaná identifikace vychází ze zákona č. 253/2008 Sb., který řeší opatření zabraňující zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pokud účastník obchodního vztahu musí prokázat svoji totožnost tzv. "tváří v tvář" a přitom se k určitým obchodním jednáním nemůže dostavit osobně, tak právě v těchto případech lze s výhodou využít služby Zprostředkované identifikace. Účelem této služby je tedy, za podmínek stanovených zákonem, jednoznačně identifikovat osoby obchodního vztahu a tím zamezit nelegálním tokům peněz, které by mohly pocházet z trestné činnosti prostřednictvím fiktivních osob či firem.

Požádat o provedení zprostředkované identifikace může jakákoliv fyzická/právnická osoba, která se nemůže dostavit k jednání u povinné osoby osobně, a jejíž identifikace má být provedena zprostředkovaně. O tuto službu může rovněž požádat i zmocněnec, který na základě ověřeného podpisu v plné moci zastupuje jinou fyzickou/právnickou osobu, která je v roli účastníka obchodu. Žádost musí daná osoba podat na kontaktním místě osobně, zpravidla postačí ústně a vyřízena je na počkání.

Pro vyřízení podané žádosti musí žadatel předložit platný průkaz totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas), podle kterého je možné provést jednoznačné ztotožnění. K porovnání některých zjištěných údajů může být požadováno předložení dalších podpůrných dokladů (např. jiný průkaz totožnosti, rodný list, zaměstnanecký průkaz, potvrzení o pobytu apod.).

Ke službám Czech POINTU na OHK v Prostějově dále patří ověřování listin a podpisů, vydávání výpisů z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, rejstříku trestů FO i PO, registru řidičů, insolvenčního rejstříku, provádění autorizované konverze dokumentů a také vyřízení žádosti o zřízení datové schránky či zneplatnění přístupových údajů a vydaní nových.

Výpisy získáte bez čekání, v příjemném prostředí s možností parkování zdarma přímo u budovy kanceláře.

Přehled všech služeb a ceník najdete ZDE.

ggggg