Značku "CZECH MADE - služby" již po páté obhájila prostějovská společnost Švamberk.com,SE

Značku

Prestižní ocenění v rámci programu ČESKÁ KVALITA značku CZECH MADE – služby již po páté obhájil a převzal na slavnostním Galavečeru dne 10.11.2015 v Praze majitel společnosti, člen OHK v Prostějově, JUDr. Bohuslav Švamberk. Cenu obdržel z rukou senátorky Parlamentu ČR Boženy Sekaninové.
„Jsme na našeho člena velmi hrdi a přejeme úspěchy i v dalších letech“, za OHK v Prostějově Helena Chalánková, ředitelka

Firma Švamberk.com, SE vznikla v roce 1992 a od této chvíle se zabývá bydlením a vším, co s bydlením souvisí, tedy i financováním. Dále provádí poradenství v oblasti stavebního spoření, penzijní připojištění, životní pojištění, financování rekonstrukcí bytových domů (pro fyzické osoby, bytová družstva, společenství vlastníků), financování bydlení (úvěry, hypotéky), poradenské činnosti (bydlení, finance, pojištění, atd.) a správy nemovitostí.

CZECH MADE
Značka kvality CZECH MADE spotřebiteli poskytuje jednoduchý návod, jak vybrat s minimálním rizikem kvalitní výrobek nebo službu, logo této značky je garancí kvality nakupovaného zboží. Kvalita každého výrobku i služby je vždy podrobena zkoumáním nezávislé akreditované zkušebny. Značka CZECH MADE byla v roce 2002 jako jedna z prvních přijata do vládou ČR garantovaného Programu Česká kvalita. Značka má v České republice již dlouholetou tradici. Od roku 1993 je udělována pro výrobky vyráběné v rámci nejrůznějších odvětví. V roce 1995 rozšířila svou působnost a začala být udělována i za oblast služeb. Jedná se o značku komplexní, kdy na rozdíl od certifikace systémů kvality se zaměřuje i na spokojenost zákazníka.
Pravidla pro udělování:
Značka je propůjčována na 2 roky, po tomto období lze prodloužit na další dvouleté období. Během platnosti užívání značky je standardně 1x prováděna kontrola plnění kritérií. V případě stížnosti je možné provést i neplánovanou kontrolu a předmět stížnosti řádně prověřit.

  

   

 

ggggg