ZMĚNY DPH v roce 2020

ZMĚNY DPH v roce 2020

Přehled přijatých změn sazeb daně a jejich dopad v praxi, nová pravidla pro přemístění zboží a dodání zboží v režimu skladu, dodání zboží v řetězci, podmínky pro osvobozené dodání zboží do jiného členského státu – prokazování. Změny daňového řádu týkající se DPH 2021 – záloha na daňový odpočet, úrok z pozdního vrácení odpočtu. Stručná informace o navržených změnách ZDPH 2021. Nové metodické informace a výklady Generálního finančního ředitelství (dále jen GFŘ).

Termín:
1. října 2020 od 9:00 do 13:30 hodin /presence od 8:45 hod./

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov 

Přednáší:
Ing. Olga Hochmannová


Program:
 

  • Aktuální informace z oblasti DPH – přehled změn ZDPH 2020 a 2021, přehled nových metodických informací GFŘ , návrhy změn ZDPH 2021, návrhy změn legislativy DPH v Bruselu – konečný systém zdaňování obchodu se zbožím mezi členskými státy, režim přenesení daňové povinnosti jako všeobecný mechanismus a další.
  • Připomenutí nejvíce diskutovaných změn ZDPH 2020: změny sazeb daně od 1. 5. a 1. 7. 2020, postup při změně sazby daně – zálohy a vyúčtování plnění, u kterého došlo ke změně sazby daně.
  • Připomenutí mimořádných opatření z důvodu koronaviru, prominutí daně a příslušenství daně, osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie, prodloužení tohoto osvobození.
  • Nová pravidla pro přemístění zboží a dodání zboží v režimu skladu, dodání zboží v řetězci, podmínky pro osvobozené dodání zboží do jiného členského státu – prokazování, související předpisy EU, judikatura SDEU a metodické informace GFŘ.
  • Nová pravidla pro vracení nadměrného odpočtu od r. 2021.
  • Stručná informace o navržených změnách ZDPH 2021 – prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zboží, související legislativa EU.
  • Diskuze, dotazy.

Účastnický poplatek:

Členové OHK v Prostějově          1 500,- Kč vč. DPH  /1 240,- bez DPH/

Ostatní                                           1 800,- Kč vč. DPH  /1 488,- bez DPH/

OHK v Prostějově JE PLÁTCEM DPH.

 

Pro účast na semináři je nutno odeslat vyplněnou závaznou přihlášku (viz níže), nejpozději do 29. září 2020. Prosíme o dodržení této lhůty.

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA

 

ggggg