ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2020 – novinky, správné postupy, příklady aneb co se nedozvíte na souhrnném semináři ke změnám ve mzdové účtárně

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2020 – novinky, správné postupy, příklady aneb co se nedozvíte na souhrnném semináři ke změnám ve mzdové účtárně

 

Výklad lektora vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a je doplněn příklady s důrazem na řešení problémových situací v praxi.


Termín: 

22. října 2019 od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Ing. Antonín Daněk

Program:

  • Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2019 a k 1. 1. 2020.
  • Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem.
  • Aktuality s ohledem na vývoj legislativy.
  • Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny.
  • Příklady k jednotlivým tematickým oblastem.

Další témata semináře – taková, abyste nedělali chyby:

Pro koho je zdravotní pojištění v České republice povinné?

Jak zjistit, zda plnění zúčtované zaměstnanci zahrnout nebo nezahrnout do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění?

Kdy je pro plnění povinností zaměstnavatele důležitá výše příjmu? A kdy naopak výše příjmu nerozhoduje?

Ve kterých situacích podává zaměstnavatel opravný Přehled?

Role čestných prohlášení zaměstnance ve zdravotním pojištění.

Skončení zaměstnání a pobírání nemocenských dávek v souvislostech zdravotního pojištění.

Ochranná lhůta v českém systému i v rámci Evropské unie.

Ženy i muži na rodičovské dovolené a celodenně osobně a řádně pečující o dítě, resp. děti. Jaké podmínky resp. možnosti platí při péči o jedno dítě a více dětí v rodině v souvislostech zdravotního pojištění? Jak se postupuje, když osoba pečující o dítě začne vykonávat výdělečnou činnost? Souběžné „státní kategorie“. Uplatňování finančních nároků se zpětnou platností.

Postupy zaměstnavatele, když zaměstnanec začne podnikat.

Základní zásady u dohod z pohledu zdravotního pojištění. Kdy se sčítají/nesčítají příjmy z dohod? Souběžné pracovněprávní vztahy.

Postupy zaměstnavatele na přelomu let 2019/2020 – příklady z oblasti minimálního vyměřovacího základu a pracovněprávních vztahů.

Které jsou základní principy při řešení pojištění podle koordinačních pravidel Evropské unie? Co nesmíte zapomenout, když zaměstnáváte osoby ze zahraničí? Kdy se stává osoba výdělečně činná v rámci EU pojištěncem systému této země? Ukrajinci s průkazem Evropské unie nebo se zeleným průkazem…

Na jakých principech je založeno zpracování osobních údajů zdravotními pojišťovnami? Zveřejňování dlužníků.

 

Účastnický poplatek:

Členové   1 500 Kč vč. DPH /1 240 Kč bez DPH/
Ostatní     1 800 Kč vč. DPH /1 488 Kč bez DPH/

OHK v Prostějově JE PLÁTCEM DPH.

Pro účast na semináři je nutno odeslat vyplněnou závaznou přihlášku,
nejpozději do 17. října 2019 na e-mail ohkpv@ohkpv.cz

 

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA

ggggg