Výzvy OP PIK - červen 2015

Výzvy OP PIK - červen 2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014—2020 zveřejňuje první výzvy pro předkládání projektů do vybraných programů podpory.

Název výzvy / programu podpory OP PIK

Příjem registračních žádostí

Příjem plných žádostí

Druh výzvy

Plánovaná finanční alokace

Potenciál

Od 1. 6. (od 15:00 hod) do 31. 8. 2015

září - listopad 2015

kontinuální

1,5 mld. Kč

INOVACE - Inovační projekt

Od 2. 6. (od 13:00 hod) do 30. 11. 2015

září - leden 2016

kontinuální

4 mld. Kč

Partnerství znalostního transferu / PZT

Od 2. 6. (od 12:00 hod) 31. 8. 2015

září - listopad 2015

kolová

300 mil. Kč

Spolupráce - klastry1/

Od 2. 6. (od 12:00 hod) do 31. 8. 2015

září - listopad 2015

kolová

500 mil. Kč

Technologie (mikropodniky)

 

od 1. 6. (od 13:00) do 31. 10. 2015

kontinuální

250 mil. Kč

Nemovitosti

Od 1. 6. (od 14:00 hod) do 31. 8. 2015

září - leden 2016

kontinuální

1,5 mld. Kč

Školící střediska

Od 2. 6. (od 10:00 hod) do 31. 8. 2015

září - listopad 2015

kolová

500 mil. Kč

Marketing - IVV

 

od 2. 6. (od 11:00) do 30. 11. 2015

kontinuální

300 mil. Kč

Úspory energie

Od 1. 6. (od 12:00 hod) do 31. 8. 2015

září - leden 2016

kontinuální

5 mld. Kč

ICT a sdílené služby 2/

Od 2. 6. (od 9:00 hod) 31. 8. 2015

září - listopad 2015

kolová

1,5 mld. Kč

 

1/ Čtyři dílčí výzvy dle aktivit:

2/ Tři dílčí výzvy dle aktivit:

a) aktivita Kolektivní výzkum

a) aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení

b) aktivita Sdílená infrastruktura

b) aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb

c) aktivita Internacionalizace

c) aktivita Budování a modernizace datových center

d) aktivita Rozvoj klastru

 

ggggg