Vydán Harmonogram výzev OP PIK na rok 2018 a byl aktualizován Harmonogram výzev OP PIK na rok 2017

Vydán Harmonogram výzev OP PIK na rok 2018 a byl aktualizován Harmonogram výzev OP PIK na rok 2017

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, zveřejnilo s platností ke dni 31. 12. 2017 aktualizovaný Harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2017 a také vydal Harmonogram výzev OP PIK na rok 2018.
Oba harmonogramy jsou k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci Obecné informace o OP PIK a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu v sekci Výzvy OP PIK 2017.

ggggg