SETKÁNÍ MANAŽERŮ A PODNIKATELŮ S PŘEDSTAVITELI MĚSTA PROSTĚJOVA

OHK ve spolupráci se Statutárním městem Prostějov uspořádala dne 14. května „Setkání manažerů a podnikatelů s představiteli města“.  Akce se setkala s velkým zájmem, účastnilo se jí více jak 60 podnikatelů. Byly zde diskutovány nejen záležitosti týkající se dění ve městě, ale také jsme se seznámili se zajímavými podnikatelskými příběhy, byly prezentovány aktuality z CzechTradu i CzechInvestu a další zajímavá témata. Při závěrečném rautu došlo k předávání kontaktů mezi přítomnými zástupci firem a pokračovala diskuse s nejvyššími představiteli města.

 

                                                                        Projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje

ggggg