Projekt „Cesta k uplatnění na trhu práce neboli Cesta pro mladé“

 Projekt  „Cesta k uplatnění na trhu práce neboli Cesta pro mladé“

Seznamte se s novým projektem „Cesta k uplatnění na trhu práce neboli Cesta pro mladé“, který realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a je financován pomocí ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zde najdete podrobné informace www.cestapromlade.cz.

Cesta pro mladé představuje komplexní vzdělávací kurz, který je určen pro studenty posledních ročníků SŠ, VOŠ, VŠ nebo jednoletých jazykových škol, kteří absolvují praktickou část kurzu ve vybrané společnosti.

Pro zapojené společnosti má projekt velkou výhodu právě ve spolupráci se studenty. V rámci kurzu si tak můžete nezávazně vyzkoušet potenciálního zaměstnance, získáte cenného angažovaného pomocníka a pomůžete tak zvýšit konkurenceschopnost budoucích absolventů. Za poskytnutou stáž jsou poskytovateli částečně hrazeny náklady na mentora.

Poskytovatelem praktické části kurzu se může stát pouze fyzická (podnikající), anebo právnická osoba včetně neziskové sféry (např. a. s., s. r. o., o. p. s. apod.), která je zapsaná v některém z veřejných rejstříků či jiné evidenci déle než jeden rok před vypsáním karty kurzu a má sídlo na území ČR. Zapojení firem má i další podmínky. Zjistěte proto, zda se může do projektu zapojit i vaše společnost. Veškeré informace najdete v článku „Může se i vaše společnost zapojit?“

S důležitými dokumenty a podrobnými pravidly vzdělávacího kurzu se můžete seznámit zde>>

V rámci projektu je plánováno podpořit 4500 studentů. Pozice jsou vytvořeny napříč obory, najdete zde např. stavebnictví, strojírenství, IT, dopravu a logistiku, pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ale také finance, nebo administrativu. Jejich seznam i konkrétní požadavky najdete zde>>.  


Spuštění projektu se plánuje na září 2016
(databáze pro přihlášení se připravuje) a realizace potrvá do jara 2020. 

Pro více informací využijte infolinku projektu na čísle 777 492 495 neboemail info@cestapromlade.cz.

ggggg