pro import zboží do Egypta platí od 1.7.2021 nová legislativa

pro import zboží do Egypta platí od 1.7.2021 nová legislativa


Egyptské ministerstvo financí oznámilo povinnost pro všechny importéry dovážející zboží do Egypta, od července 2021 používat elektronický systém předběžné registrace – Advance Cargo Information system/ACI.

Tento nový elektronický celní systém, který je spravován na veřejném webovém serveru NAFEZA, vyžaduje po dovozcích nahrání všech potřebných dokumentů na stanovený portál minimálně 48h před vysláním nákladu z domovského přístavu/letiště/či jiné platformy. Elektronický systém umožní egyptským úřadům monitorovat zboží a aplikovat systém řízení rizik. Při registraci do sytému ACI získají dovozci jedinečné předběžné registrační číslo, které budou muset uvádět na dopravních dokladech včetně Certifikátu o původu zboží. ACID NUMBER je možné uvádět v kolonce č. 5 určené pro poznámky nebo případně v kolonce č. 8 určené pro popis zboží. Další info zde.

ggggg