Přehled aktuálních právních předpisů v oblasti důchodového pojištění, včetně změn + ELDP

Přehled aktuálních právních předpisů v oblasti důchodového pojištění, včetně změn + ELDP

Na semináři budou přítomni pracovníci OSSZ Prostějov, kteří budou připraveni v rámci diskuse zodpovídat Vaše dotazy.


Termín: 

17. března 2020 od 9:00 do 14:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Bc. Taťána Sojková

Program:  

  • Účast na nemocenském a důchodovém pojištění před rokem 2019 a po roce 2019.
  • Prokazování a dokladování dob důchodového pojištění.
  • Druhy důchodů. Výhodnost a nevýhodnost tzv. předčasných důchodů, výpočet.
  • Důchody podmíněné dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.
  • Výdělečná činnost poživatelů důchodů v kombinaci s důchodem.
  • Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění.
  • Evidenční listy důchodového pojištění.
  • Aktuality ke dni konání semináře. Informace o posledních změnách.
  • Diskuse, dotazy a příklady z praxe.

Účastnický poplatek:

Členové   1 500 Kč vč. DPH /1 240 Kč bez DPH/
Ostatní     1 800 Kč vč. DPH /1 488 Kč bez DPH/

OHK v Prostějově JE PLÁTCEM DPH.

Pro účast na semináři je nutno odeslat vyplněnou závaznou přihlášku,
nejpozději do 13. března 2020 na e-mail ohkpv@ohkpv.cz

 

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA

ggggg