Oborový den

Dne 26. listopadu 2014 se uskuteční v prostorách SOŠ průmyslové a SOU strojírenského Prostějov, Lidická č. 4, ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Prostějově, Úřadem práce ČR a významnými zaměstnavateli, akce s názvem: „STROJAŘI JSOU STÁLE V KURZU“.

V současné době se spousta zaměstnavatelů potýká se zásadním problémem a tím je nedostatek kvalifikované pracovní síly, zejména v technických profesích. Jedním z možných řešení je intenzivní propagace mezi žáky ZŠ a jejich rodiči v době při rozhodování o volbě budoucího povolání. Proto jsme s výše uvedenými institucemi spojili své síly a uspořádali motivační akci. Zaměřili jsme se na propagaci technických profesí a učňovské stipendijní programy. Pevně věříme, že se nám přítomné podaří motivovat k výběru vhodného studijního oboru.

ggggg