Oborový den – Strojaři jsou stále v kurzu

Oborový den – Strojaři jsou stále v kurzu

Dne 20. listopadu se uskutečnila v prostorách SOŠ průmyslové a SOU strojírenského Prostějov, Lidická č. 4, ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Prostějově, Úřadem práce ČR a významnými zaměstnavateli, akce s názvem: „STROJAŘI JSOU STÁLE V KURZU“.

V současné době se spousta zaměstnavatelů potýká se zásadním problémem a tím je nedostatek kvalifikované pracovní síly, zejména v technických profesích. Jedním z možných řešení je intenzivní propagace mezi žáky ZŠ a jejich rodiči v době při rozhodování o volbě budoucího povolání. Proto jsme s výše uvedenými institucemi spojili své síly, navázali jsme na loňský ročník a uspořádali již podruhé  „Oborový den - Strojaři jsou stále v kurzu“. Zaměřili jsme se na propagaci technických profesí a učňovských stipendijních programů. Vystoupili zde zástupci OHK, Úřadu práce, strojírenské školy, Svazu průmyslu a dopravy, za zaměstnavatele MUBEA-HZP, s.r.o., PRECIOSA a.s., WISCONSIN ENGINEERING CZ, s.r.o. a Hanácké železárny a pérovny, a.s. Akce se účastnilo více jak 50 osob. Pevně věříme, že se nám přítomné podařilo motivovat k výběru vhodného studijního oboru.
ggggg