OBOROVÝ DEN – STROJAŘI JSOU STÁLE V KURZU

OBOROVÝ DEN – STROJAŘI JSOU STÁLE V KURZU

Dne 25. listopadu 2015 se uskutečnila v prostorách SOŠ průmyslové a SOU strojírenského Prostějov, Lidická č. 4, ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Prostějově, Úřadem práce ČR a významnými zaměstnavateli, akce s názvem „STROJAŘI JSOU STÁLE V KURZU“.

V současné době se spousta zaměstnavatelů potýká se zásadním problémem a tím je nedostatek kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly, zejména v technických profesích. Jedním z možných řešení je intenzivní propagace mezi žáky ZŠ a jejich rodiči v době, kdy se rozhodují o volbě budoucího povolání. Proto jsme s výše uvedenými institucemi spojili své síly a uspořádali motivační akci. Zaměřili jsme se na propagaci technických profesí a učňovských stipendijních programů. Oborového dne se účastnilo na šest desítek návštěvníků. Pevně věříme, že se nám přítomné rodiče a žáky podařilo motivovat k výběru vhodného studijního oboru. 

  

  

ggggg