Informace pro zájemce o stánkový prodej při Prostějovských hanáckých slavnostech

Informace pro zájemce o stánkový prodej při Prostějovských hanáckých slavnostech


XXXVI. Prostějovské hanácké slavnosti se uskuteční 16. září 2018 od 8,00 do 19,00 hodin na náměstí T. G. Masaryka.


Kritéria výběru budou následující:

  1. dodání kompletně vyplněné přihlášky a souhlasu se zpracováním osobních údajů ve stanoveném termínu
  2. prodej spojený s ukázkami tradičních lidových řemesel
  3. české zboží řemeslné výroby
  4. kvalita sortimentu
  5. originalita a pestrost sortimentu
  6. kulturně společenská úroveň stánku (stánky bez reklam, celkový vzhled)
  7. celková pestrost sortimentu na nám. T. G. Masaryka
  8. realizovatelnost požadavků prodejce na vlastníka pozemku

PŘÍJEM  PŘIHLÁŠEK  BUDE  UKONČEN 10. 8. 2018.
Výběrová komise bude z došlých přihlášek vybírat řemeslníky a prodejce pro účast na hodovém jarmarku. Prodejcům vybraným výběrovou komisí budou následně zaslány organizační pokyny a číslo místa stánku na e-mailovou adresu uvedenou zájemcem o prodej v přihlášce.

Přihlášku a Souhlas se zpracováním osobních údajů /viz níže/ vyplňte čitelně a zašlete obratem na adresu Statutární město Prostějov, OŠKS, oddělení DUHA Kulturní klub u hradeb, nám T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov nebo na e-mail: posta@prostejov.eu, případně doručte osobně na podatelnu Magistrátu města Prostějova.

Přílohou přihlášky zašlete fotografii Vašeho stánku eventuálně nabízeného zboží (podklad pro hodnocení kritérií výběrové komise).

Prodejci občerstvení mohou stánky otevřít již  v sobotu 15. září od 9:00 hodin, ukončení prodeje v 19:00 hodin. Podmínkou prodeje občerstvení bude složení kauce ve výši 1 000,- , která bude vratná v případě, že prodejce uvede místo prodeje do původního stavu.

Každý vybraný prodejce může mít stánek 3 m široký! (větší stánek uvádějte v požadavcích přihlášky).


PŘIHLÁŠKA

 

ggggg