Hledáte práci? Pečujete o dítě do 15-ti let? Jste na rodičovské dovolené?

Hledáte práci? Pečujete o dítě do 15-ti let? Jste na rodičovské dovolené?


Zapojte se s námi do projektu
 „Do práce s Paktem zaměstnanosti“. Pomůžeme Vám zorientovat se na trhu práce, doplnit si kvalifikaci, získat mzdový příspěvek, připravit se na přijímací pohovor, najít si vhodného zaměstnavatele.
V rámci skupinových poradenství budete mít zajištěno hlídání vašich dětí a bude vám proplaceno jízdné. Můžete si vybrat vhodný rekvalifikační kurz, který vám bude v plné výši uhrazen. Všechny další výše uvedené aktivity jsou pro účastníky ZDARMA.
Pokud chcete zjistit více neváhejte, počet míst je omezen, kontaktujte nás – H. Chalánková, 582 332 489, 582 332 721, ohkpv@ohkpv.cz

 

Informace o projektu pro zájemce

ggggg