Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK 2018 pro rok 2018

 Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK 2018 pro rok 2018

Řídicí orgán OP PIK publikoval k datu 11. ledna 2018 aktualizovaný dokument Harmonogram výzev OP PIK 2018.  Více informací a odůvodnění naleznete v oznámení na webu MPO.

ggggg