XII. setkání personalistů

XII. setkání personalistů

Dne 27. června 2012 se uskutečnilo již XII. setkání personalistů, které proběhlo v prostorách společnosti Toray Textiles Central Europe s.r.o. - výrobce vysoce kvalitních polyesterových tkanin určených převážně pro evropský trh. Součástí byla velice zajímavá prohlídka výrobních prostor firmy TTCE propojená odborným výkladem personálního ředitele Ing. Tomáše Zikmunda.

Následovalo představení projektu Strategie Age Managementu v ČR Mgr. Ilonou Štorovou z Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. Dále nás ředitelka Úřadu práce v Prostějově Ing. Věra Crhanová seznámila s aktuální situací na trhu práce, představila nový projekt MPSV - sKarta, která zásadně mění způsob vyplácení sociálních dávek a podpor v nezaměstanosti. Připojila též pozvánku na školení k regionálnímu indiv. projektu ÚP "Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji".
 
V rámci diskuse se představila nová ředitelka Obchodní akademie v Prostějově Ing. Eva Lošťáková a prezentaci k novému pracovnímu portálu přednesl Mgr. Vojtěch Pospíšil. Celé setkání personalistů bylo účastníky velice kladně hodnoceno.
 
Veliké poděkování patří zástupcům firmy TTCE Ing. Zikmundovi a Mgr. Hujíčkové za poskytnutí prostor k setkání, občerstvení a umožnění prohlídky výrobních prostor.
 

 

ggggg