Vzdělávání zaměstnanců v odvětví stavebnictví

Projekt "Vzdělávání zaměstnanců v odvětví stavebnictví"

Regionální hospodářská komora Brno ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Prostějově a dalšími 12-ti, do projektu zapojenými hospodářskými komorami a Svazem drobných, malých a středních zaměstnavatelů v oboru stavebnictví České republiky zahájily v prosinci 2010 Vzdělávání zaměstnanců v odvětví stavebnictví.

Do projektu se zapojilo 103 stavebních firem z celé České republiky. Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firem podnikajících ve stavebnictví. Projekt zahrnuje 12 klíčových vzdělávacích aktivit, jež vychází ze zjištěných potřeb zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců. Tyto vzdělávací programy, připravené cílovým skupinám tzv. na míru, jsou zaměřeny na komunikační, obchodní, manažerské, IT, enviromentální, jazykové, právní a řemeslné dovednosti, jakož i na systém kvality stavební výroby.

Období realizace projektu je od ledna 2010 do listopadu 2012 a v jeho průběhu je plánováno proškolit celkem 6750 úspěšných absolventů.

Hlavním cílem projektu je zvýšit odborné znalosti, kompetence, kvalifikaci a adaptabilitu zaměstnanců a s tím spojenou konkurenceschopnost zapojených stavebních firem, aby tak bylo podpořeno i stavebnictví, jako jedno z nejdůležitějších odvětví národního hospodářství České republiky.

V případě, že nejste zapojeni do projektu a měli byste zájem o školení zaměstnanců a zároveň splňujete podmínky (tzn. jste stavební firma, nemáte vyčerpaný limit podpory de minimis a souhlasíte s vysláním Vašich zaměstnanců na akce projektu), zkontaktujte nás, sdělíme Vám možnosti zapojení.

Kontaktní osoba: Helena Chalánková, tel: 582 332 489, mail: ohkpv@ohkpv.cz

Aktuálně vypsané veřejné kurzy najdete ZDE

ggggg