GDPR - PRAKTICKY, Požadavky nařízení pro organizace i jednotlivce

GDPR - PRAKTICKY, Požadavky nařízení pro organizace i jednotlivce

Rádi bychom Vás pozvali na další velmi úspěšný seminář spojený s praktickým workshopem k novému nařízení EU tzv. GDPR, který pořádáme ve spolupráci s AutoCont CZ a.s.

Přednášet bude Luděk Mandok, na kterého byly velmi kladné ohlasy z předchozích školení ke GDPR, které jsme realizovali v únoru a dubnu. Jeho výklad je velmi srozumitelný, praktický a profesionální.

Termín:
10. května 2018 od 9:00 do 13:00 hodin /presence od 8:45 hod./

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Cíl semináře:
Seminář Vám pomůže zorientovat se v požadavcích GDPR, vysvětlí detaily na příkladech z dobré praxe a hlavně představí konkrétní možnosti a způsoby, jak se s tímto nařízením vypořádat.
Jak a čím začít? Co bude nutné vyřešit? Případně i která z organizačních a technických opatření budete muset zavést, aby byly naplněny všechny požadavky v souladu s GDPR?

Cíl workshopu:
V rámci workshopu budou probrána typická doporučení, která firma AutoCont identifikovala na základě zjištění v reálném prostředí firem a budou představena praktická řešení situací. Formou diskuze se lektor bude věnovat konkrétním technologickým nástrojům, systémům a vhodnosti jejich využití v prostředí účastníků workshopu. Cílem není nahradit fázi auditů a analýz v rámci řešení otázky GDPR. Je zde pro všechny, kteří buď ještě nezačali a kterým budou představeny výstupy, které se jich mohou dotýkat. Tak i pro ty, kteří již mají analytickou práci za sebou. Na workshopu budou představeny možná řešení konkrétních technologických opatření. Lektor se pokusí odpovědět na všechny Vaše otázky.

Rádi bychom Vás tímto vyzvali k zasílání případných dotazů předem

Program semináře:

 • Ochrana osobních údajů podle GDPR – o co se jedná, pro koho je závazné, co obnáší.
 • Představení jednotlivých požadavků nařízení (co se po nás chce?).
 • Životní cyklus osobních údajů vs. bezpečnost.
 • Způsoby zajištění shody s nařízením, resp. neplnění jednotlivých požadavků.

Program workshopu:

 • Seznámení se s „povinnými“ aktivitami, postupy a procesy, které budete muset zavést.
 • Seznámení s užitečnými řešeními.
 • Typická doporučení a praktická řešení identifikovaná na základě zjištění vycházející z reálného prostředí klientů.
 • Ukázka možnosti řešení konkrétních technologických opatření.
 • Formou diskuze představení konkrétních technologických nástrojů a systémů a rozebrání
 • vhodnosti jejich využití v prostředí účastníků workshopu.
 • Zodpovězení dotazů, které účastníci workshopu zaslali při registraci.
  Dotazy zasílejte společně s přihláškou na seminář.

Účastnický poplatek:
Členové OHK v Prostějově 1 000,- Kč za účastníka
Ostatní 1 300,- Kč za účastníka

Bližší informace jsou k dispozici v kanceláři Okresní hospodářské komory v Prostějově, Lidická 6, tel.: 582 332 489, 582 332 721, ohkpv@ohkpv.cz

Pro účast na semináři je nutno odeslat vyplněnou závaznou přihlášku – viz níže
nejpozději do 7. května 2018. Prosíme o dodržení této lhůty.

 

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA

ggggg