Změna názvu společnosti

Dne 2.4.2012 došlo ke změně názvu společnosti  Axis4, a.s. na AXIGON a.s.
Fakturační a korespondenční údaje společnosti zůstávají nezměněny. Všechny dosavadní smlouvy a závazky zůstávají platné.

ggggg