Projekt Od kočárku k podnikání

Projekt Od kočárku k podnikání

Okresní hospodářská komora v Prostějově se stala partnerem projektu zaměřeného na podporu zahájení a rozvoje podnikání, na který se podařilo získat dotaci z Evropského sociálního fondu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je umožnit ženám v Olomouckém kraji založit si vlastní podnikání, které bude udržitelné a v souladu s jejich osobním zaměřením a životními rolemi. Projekt je realizován MC Krteček Jeseník a ve spolupráci s dalšími partnery projektu (Školka a dětské centrum Borůvka Šumperk, Úřadem práce České republiky a společností ONYX engineering, s.r.o.) bude probíhat v rámci Olomouckého kraje v Jeseníku, Šumperku a Prostějově.

komora komora

Projekt je určen ženám vracejícím se po rodičovské dovolené na trh práce nebo pečujícím o děti do 15 let a ženám v předdůchodovém věku. Svým zapojením získají všechny účastnice projektu možnost inspirovat se a sdílet své nápady s ostatními podnikatelkami z Olomouckého kraje, pracovat na svém osobnostním rozvoji pod vedením kouče, odborně se připravit v prezenčních a e-learningových kurzech, konzultovat svůj vlastní podnikatelský záměr se specialistkou na podporu podnikání a v neposlední řadě se dozví, jak své podnikatelské aktivity sladit s chodem domácnosti.

Součástí projektu je i provoz Krtečkovy miniškolky  při MC Krteček Jeseník, jejímž prostřednictvím je zajištěna celodenní péče pro děti ve věku od 2 do 3 let. 
                               
V týdnu od 26. února 2014 začne 2. běh projektu a zájemci o bližší informace mohou kontaktovat koordinátorku pro Prostějov prostřednictvím emailu ohkpv@ohkpv.cz nebo na telefonním čísle 604 403 345. 

Za Okresní hospodářskou komoru v Prostějově
Helena Chalánková – koordinátorka pro Prostějov

PLAKÁT

HARMONOGRAM


logo

ggggg