ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ZA ROK 2018

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ZA ROK 2018


Na semináři se seznámíte s praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření a sestavení účetní závěrky za rok 2018.


Termín: 

13. prosince 2018 od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Tomáš Líbal

Program:

 • Inventarizační rozdíly.
 • Účetní případy související se zásobami.
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů.
 • Rezervy.
 • Opravné položky.
 • Kursové rozdíly.
 • Splatná a odložená daň.
 • Účetní případy související s transformací výsledku hospodaření na základ daně z příjmů.
 • Aktuální výklady a stanoviska vztahující se k uzavírání účetních knih,
 • Kontrolní vazby v účetní závěrce.
 • Zveřejňování účetní závěrky.
 • Změny v účetní závěrce platné pro rok 2018.

Program bude doplněn příklady a přehledy z praxe.

 

Účastnický poplatek:
Členové  1 500 Kč vč. DPH /1 240 Kč bez DPH/
Ostatní    1 800 Kč vč. DPH /1 488 Kč bez DPH/

OHK v Prostějově JE PLÁTCEM DPH.

Pro účast na semináři je nutno odeslat vyplněnou závaznou přihlášku,
nejpozději do 11. prosince 2018 na e-mail ohkpv@ohkpv.cz

 

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA

ggggg