Stálé zastoupení ČR při Evropské unii - EU PRO PODNIKATELE

V rámci webových stránek Stálého zastoupení ČR v Bruselu byl zahájen provoz speciální sekce věnované primárně podnikatelské sféře nazvané "EU pro podnikatele" a to na adrese:

http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/eu_pro_podnikatele/index.html

Sekce se věnuje například problematice legislativních aktů EU, nebo způsobům, jak se podnikatelé mohou do procesu přípravy právních předpisů zapojit. K dispozici jsou též informace týkající se podnikání v zahraničí či evropských fondů.

ggggg