Seminář: ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ, 17.10.

Seminář: ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ, 17.10.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ 
- změny v roce 2018 a k 1.1.2019, problémové situace z praxe a jejich řešení, správné postupy aneb jak nedělat chyby

Výklad lektora vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a je doplněn příklady s důrazem na řešení problémových situací v praxi.

V průběhu semináře bude provedena podrobná analýza změn ve zdravotním pojištění během roku 2018 a k 1. 1. 2019 včetně příkladů.


Termín: 
17. října 2018 od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Ing. Antonín Daněk

Program:

  • Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2018 a k 1.1.2019.
  • Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem.
  • Aktuality s ohledem na vývoj legislativy.
  • Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny.
  • Příklady.

Další témata semináře:

Desatero nejčastějších chyb zaměstnavatele a jejich rozbor. Jak správně přihlašovat a odhlašovat zaměstnance u pracovní smlouvy, u dohody nebo při výkonu funkce? Proč je důležité řádné oznamování kategorií osob, za které platí pojistné stát? Které jsou specifické „státní kategorie“? Zaměstnávání studentů po změně zákona. Které situace můžete v souvislosti s péčí o dítě řešit v případě mateřské a rodičovské dovolené a pobíráním rodičovského příspěvku? Podmínky u celodenní osobní a řádné péče. Zpětné přiznání důchodu. Státní kategorie bez kódu. Přihlašování zaměstnance v různých situacích (víkendy, nemoc, pracovní poměr trvající krátce, neplacené volno …). Vysvětlení postupu, když zaměstnance nesprávně přihlásíte nebo odhlásíte - opravné kódy. Které změny dříve podaných informací se oznamují zdravotní pojišťovně?

Jak a ve kterých situacích se projeví zvýšení rozhodné částky na 3 000 Kč při placení pojistného zaměstnavatelem? Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ.

Dotazy je možné vznášet v průběhu semináře i po jeho skončení v rámci individuálních konzultací.

Účastnický poplatek:
Členové  1 500 Kč vč. DPH /1 240 Kč bez DPH/
Ostatní    1 800 Kč vč. DPH /1 488 Kč bez DPH/

OHK v Prostějově JE PLÁTCEM DPH.

Pro účast na semináři je nutno odeslat vyplněnou závaznou přihlášku, nejpozději do 15. října 2018 na e-mail ohkpv@ohkpv.cz

 

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA

ggggg