Seminář: ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ 2018 - změny se spoustou zajímavých informací a příkladů z praxe

Seminář: ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ 2018 - změny se spoustou zajímavých informací a příkladů z praxe

Výklad lektora vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a je doplněn příklady s důrazem na řešení problémových situací v praxi.
V průběhu semináře bude provedena podrobná analýza změn ve zdravotním pojištění během roku 2017 a k 1. 1. 2018 včetně příkladů.

Termín:
12. října 2017 od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání:
Národní dům (červený salonek), Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Ing. Antonín Daněk

Program:

 • Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2017 a k 1. 1. 2018, aktuality s ohledem na vývoj legislativy.
 • Zaměstnavatelé, zaměstnanci, vyměřovací základ.
 • Ve kterých situacích neplatí zaměstnavatel za zaměstnance žádné pojistné?
 • Problémové situace při odvodu pojistného na zdravotní pojištění ve vazbě na zdaňování příjmu, vybraná plnění dle zákona o daních z příjmu v návaznosti na placení pojistného na zdravotní pojištění.
 • Výpovědní doba z pohledu pracovního práva a zdravotního pojištění.
 • Skončení pracovního poměru před jeho vznikem anebo ihned poté – jak ve zdravotním pojištění?
 • Vliv změn na placení pojistného na přelomu let 2017/2018 s příklady.
 • Řešení příkladů z praxe na základě dotazů mzdových účetních v uplynulém období – státní kategorie mateřské a rodičovské dovolené a osob pečujících o děti, souběžné příjmy, zpětné přiznání důchodu, studium, čestná prohlášení, dohody ….
 • Některá specifika v oblasti aplikace koordinačních pravidel Evropské unie.
 • Chyby zaměstnavatele a jejich důsledky – nesprávně stanovený vyměřovací základ, nepřihlášený resp. neodhlášený zaměstnanec, nepodaný Přehled, chybné údaje na Přehledu aj.
 • Kdy se ve zdravotním pojištění provádí dopočet a doplatek pojistného do minimálního vyměřovacího základu zaměstnance?
 • Zajímavé tematické oblasti zdravotního pojištění.
 • Postupy při řešení penále ve zdravotním pojištění. 

Dotazy je možné vznášet v průběhu semináře i po jeho skončení v rámci individuálních konzultací.

 

 

Účastnický poplatek:
Členové OHK v Prostějově 1 200,- Kč za účastníka
Ostatní 1 500,- Kč za účastníka

 

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA

 

ggggg