Roční zúčtování mezd za rok 2018 a novinky ve zdaňování 2019

Roční zúčtování mezd za rok 2018 a novinky ve zdaňování 2019

 

 

Termín:
12. prosince 2018 od 9:00 do 14:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Ing. Milan Lošťák

Program:

  • Přehled změn platných pro rok 2018.
  • Zvýšené daňové zvýhodnění na děti 2018, postup uplatnění vyživovaných dětí a zvýšená hranice příjmu pro vyplacení bonusu za měsíc a za rok.
  • Problematika uplatňování daňové slevy „školkovné“.
  • Prohlášení poplatníka (vzor 26) a možnost jeho elektronického podpisu, možnost používání předchozího tiskopisu Prohlášení (vzor 25).
  • Vymezení dalších příjmů malého rozsahu (kromě DPP), které lze od roku 2018 zdanit srážkovou daní do nově stanoveného limitu bez nutnosti podávat daňové přiznání.
  • Změny u některých zaměstnaneckých benefitů.
  • Zpřesnění osvobození „použití zdravotnických zařízení“, zdanění virtuálních příjmů z nadlimitních bezúročných půjček.
  • Úprava metodiky u slev na dani, na daňovém zvýhodnění a daňových bonusech. Změna v odpočtech bezúplatného plnění.
  • Lhůty, tiskopisy, příklady, odpovědi na dotazy.
  • Výhled pro rok 2019 a další roky podle záměru MF a GFŘ.

 

Účastnický poplatek:
Členové 1 500 Kč vč. DPH /1 240 Kč bez DPH/
Ostatní   1 800 Kč vč. DPH /1 488 Kč bez DPH/

OHK v Prostějově JE PLÁTCEM DPH.

Pro účast na semináři je nutno odeslat vyplněnou závaznou přihlášku,
nejpozději do 10. prosince 2018 na e-mail ohkpv@ohkpv.cz

 

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA

ggggg