Projekt MPSV "Vzdělávejte se pro stabilitu!"

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo projekt "Vzdělávejte se pro stabilitu!". Projekt je určen k udržení zaměstnanosti a posílení odborných znalostí zaměstnanců. Realizován bude od 17. září 2012 až do 31. srpna 2015 /vzdělávací aktivity musí být ukončeny do 30. června 2015/. Zatím je na projekt alokováno 400 000 000 Kč z OP Lidské zdroje a zaměstnanost, s tím, že se po vyhodnocení výsledků předpokládá uvolnění dalších až 400 000 000 Kč /do června 2015/. Projekt bude realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí prostřednictvím Úřadu práce ČR.

Cílem projektu je podpořit udržení pracovních místu těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky v ČR nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu.

Projekt je tedy určen zaměstnavatelům, kteří:

a)
v důsledku negativního vývoje ekonomiky nejsou ve svých provozovnách schopni přechodně přidělovat svým zaměstnancům práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby,
b) u těchto zaměstnanců z tohoto důvodu byli nuceni přistoupit k aplikaci § 209 ZP a
c) zároveň mají zájem využít dobu, po kterou nemohou svým zaměstnancům přidělovat práci, pro vzdělávání a odborný rozvoj svých zaměstnanců.

Projekt umožní zaměstnavatelům získat finanční příspěvek na realizaci odborného rozvoje zaměstnanců včetně příspěvku na mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců vzniklých za dobu jejich účasti na odborném rozvoji.

Maximální výše mzdového příspěvku na jednoho zaměstnance v jednom měsíci činí 31 000 Kč při stanovené týdenní pracovní době. Žadatel může čerpat průměrně částku až 500 000 Kč měsíčně (tj. celkem na mzdové náklady i vzdělávací aktivity).

Veškeré potřebné vstupní informace získáte v Manuálu pro zájemce o vstup do projektu ZDE.

Veškeré další informace o projektu naleznete ZDE.

ggggg