PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH

PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH

základní pravidla DPH pomocí praktických příkladůTermín: 

13. listopadu 2018 od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Ing. Olga Hochmannová

Program:

 • Registrace plátce DPH, povinná registrace, důvody povinné registrace ze zákona, výpočet obratu, dobrovolná registrace plátce.
 • Pravidla související s registrací plátce – odpočet daně za 12 měsíců před registrací.
 • Registrace identifikované osoby, důvody povinné registrace, dobrovolná registrace, povinnosti identifikované osoby.
 • Ekonomické činnosti, zdanitelné činnosti, činnosti osvobozené od daně.
 • Pravidla pro stanovení místa plnění – při dodání zboží, při poskytnutí služeb, praktické příklady, uvádění do daňového přiznání, případně jiných výkazů.
 • Uskutečnění zdanitelného plnění a vznik povinnosti přiznat daň, příklady.
 • Daňové doklady, pravidla vystavování, náležitosti, doručování, uchovávání, prokazování.
 • Základ daně, výpočet daně, praktické příklady.
 • Oprava základu daně a výše daně, povinnost a možnost opravu provést, opravné daňové doklady, dopady do daňového přiznání u dodavatele i příjemce plnění.
 • Osvobozená plnění, mezinárodní obchod, podmínky osvobození a prokazování.
 • Odpočet daně, podmínky pro uplatnění odpočtu, poměrný a krácený odpočet daně, praktické příklady.
 • Režim přenesení daňové povinnosti a základní pravidla jeho uplatňování.
 • Diskuze, dotazy.

Účastnický poplatek:
Členové  1 500 Kč vč. DPH /1 240 Kč bez DPH/
Ostatní    1 800 Kč vč. DPH /1 488 Kč bez DPH/

OHK v Prostějově JE PLÁTCEM DPH.

Pro účast na semináři je nutno odeslat vyplněnou závaznou přihlášku,
nejpozději do 9. listopadu 2018 na e-mail ohkpv@ohkpv.cz

 

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA

ggggg