PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE VE SVĚTLE VÝZNAMNĚ NOVELIZOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY V ROCE 2017

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE VE SVĚTLE VÝZNAMNĚ NOVELIZOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY V ROCE 2017


Na semináři bude přítomen zástupce KHS Olomouckého kraje, který bude připraven zodpovídat Vaše dotazy.

Cílová skupina:
pracovníkům personálních útvarů, vedoucím pracovníkům, odborářům, poskytovatelům pracovně lékařských služeb a privátním lékařům; všem institucím, které chtějí získat nejnovější informace v oblasti pracovnělékařských služeb

Termín:
28. března 2018 od 9:00 do 14:00 hodin /presence od 8:45 hodin/ 

Místo konání:
Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Robert Křepinský

Program semináře:

 • Právní úprava pracovnělékařských služeb – vývoj právní úpravy a důvody k vydání zákona č. 202/2017 Sb. a vyhlášky č. 436/2017 Sb.
 • Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 202/2017 Sb.
 • Pracovnělékařské služby (PLS) a oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Volba poskytovatele, oprávnění, účel, náplň a úkoly PLS.
 • Povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance a poskytovatele PLS.
 • Úhrada nákladů spojených se zajišťováním PLS.
 • Pracovnělékařské prohlídky – druhy, četnost, oblast vyšetření – vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.
 • Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky, lékařský posudek – náležitosti, přezkoumávání, právní účinky, platnost posudku, přezkoumávání lékařského posudku.
 • Dotazy, diskuse.

Účastnický poplatek:
Členové OHK v Prostějově 1 200,- Kč za účastníka 
Ostatní 1 500,- Kč za účastníka 

OHK v Prostějově není plátcem DPH.

Způsob platby:

 • Bankovním převodem na účet ČSOB a.s. pobočka Prostějov č.ú. 169171964/0300, variabilní symbol: 201804. Do poznámky platebního příkazu uveďte IČ Vaší firmy.
  Doklad o zaplacení obdrží účastník v den konání semináře u presence.
 • V hotovosti v kanceláři OHK v Prostějově, Lidická 6, Prostějov.

Pro účast na semináři je nutno odeslat vyplněnou závaznou přihlášku na email ohkpv@ohkpv.cz nejpozději do 26. března 2018. Prosíme o dodržení této lhůty.

 

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA

ggggg